Professionele medezeggenschap

Restyling van een boekenserie voor OR-leden, bestaande uit 12 delen. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën basisboeken, handboeken en praktijkboeken en vormen samen de serie Professionele medezeggenschap.

OR’en worden gevormd door een dwarsdoorsnede van de medewerkers binnen een organisatie. Overleg staat bijna synoniem voor de OR. Er is daarom gekozen voor een beeld (in silhouet) van veel verschillende mensen in allerlei overlegsituaties. Dat levert per boek afzonderlijk op zichzelf staande beelden van overlegsituaties op; samen vormen de 12 delen één lange overlegtafel. Een tafel die begint bij deel 1 en doorloopt over alle delen tot aan deel 12 waar het einde van de tafel het laatste deel van de serie markeert. Als de 12 delen aan elkaar worden gelegd, vormt dit een totaalbeeld van de lange overlegtafel. Op de achtergrond van ieder deel staat (in silhouet) de achterban die wordt vertegenwoordigd door de OR-leden.

Ieder deel heeft zijn eigen kleurenpalet, bestaande uit heldere kleuren, zowel voor omslag als binnenwerk. De 3 categorieën in de serie (basis- hand- en praktijkboeken) hebben – naast een label – hun eigen kleurenpalet voor de typografie op de omslagen.

Van deze serie zijn ook e-books gemaakt.

boekenserie 12 delen (drukwerk en e-books)
formaat: 160 x 240 mm
omvang: variërend per deel
website: performa-uitgeverij.nl

Casus KVK – Transformatie van een instituut

Een boek over de enerverende strijd die voorafging aan de fusie van twaalf oude regionale Kamers van Koophandel tot de huidige KVK, een periode waarin de Kamer van Koophandel zichzelf opnieuw moest uitvinden.

boek (drukwerk)
formaat: 165 x 235 mm
omvang: 200 pagina’s
website: performa-uitgeverij.nl

Het Nieuwe Belonen

Een boek over het nieuwe belonen door Dr. Kilian W. Wawoe.
Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo kun je het oude belonen samenvatten. Maar de werkomgeving is ingrijpend veranderd; organisaties zijn platter, er wordt meer agile en meer in teamverband gewerkt en het werk is complexer.
Het boek Het Nieuwe Belonen schetst een alternatief.

boek (drukwerk)
formaat: 165 x 235 mm
omvang: 176 pagina’s
website: performa-uitgeverij.nl

Performance management in een agile werkomgeving

Het vervolg op het boek Het Nieuwe Belonen.
Veel organisaties willen af van het klassieke performance management. Auteurs Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen.

boek (drukwerk)
formaat: 165 x 235 mm
omvang: 116 pagina’s
website: performa-uitgeverij.nl

De Hollandse School van Veranderen

Een boek over de transitie in management door Berenschot-adviseur Ber Damen.
Aan de hand van zeven wetten van transitie krijgt de lezer inzicht in veranderlijkheid en veranderbaarheid, in nut en noodzaak van leiderschap, zingeving en communicatie. Maar ook dat veranderen geen zuiver rationeel proces is en dat fouten maken, toeval wikken en wegen en uitvlooien en aanklooien minstens net zo belangrijk zijn.

boek (drukwerk), hardcover
formaat: 165 x 235 mm
omvang: 164 pagina’s
website: performa-uitgeverij.nl

Rechten van de OR

Een serie van vijf boekjes op zakformaat over de rechten van de ondernemingsraad.

boekenserie (drukwerk)
formaat: 120 x 180 mm
omvang: varieert per uitgave
verschijning: ieder half jaar een nieuw deel
website: performa-uitgeverij.nl