Huisstijl voor Cultureel advies- en projectburo Mories Römkens. Beeldmerk, diverse uitingen van correspondentiedrukwerk. Het beeldmerk is vormgegeven als een matrixbord, zoals die vroeger boven theaters en bioscopen hingen.
In een later stadium maakte duizendpoot Mories van een hobby nog een bedrijfje naast zijn adviesbureau: De Klusboer. Daarvoor is een variant op het bestaande beeldmerk ontworpen, nu vormgegeven als een bouwbord.
Inmiddels is er een derde variant op het logo gemaakt; Mories is nu ook NT2-docent (Nederlands tweede taal). Vandaar de subtiele verwijzing naar de Nederlandse vlag.

drie huisstijlen in één