Nederlands Volksbuurtmuseum - Joop en Jopie | groep 7 en 8