Nederlands Volksbuurtmuseum - Joop en Jopie | groep 4, 5 en 6