Nieuw in oud, Binckhorst Den Haag | schetsontwerp omslag boek over herbestemming van industrieel erfgoed in De Binckhorst, Den Haag